Privacy Policy

Inleiding
Website met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl bevat aanbiedingen van kwalitatieve bouwmaterialen en materialen die kunnen dienen voor het funderen van bouwwerken. Deze website bevat een webshop of webwinkel waarmee aanbiedingen geselecteerd en besteld kunnen worden. 

Gegevens voor levering of uitvoering

Om het leveren van een aanvraag en/of bestelling en/of het uitvoeren van een opdracht mogelijk te maken kunnen
persoonlijke gegevens worden opgevraagd.
Deze privacyverklaring bevat een bevestiging dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk en daarmee zorgvuldig worden
verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de actuele bepalingen in de AVG (Alg. Verordening Gegevensbescherming).
Vechtdal Bouwsystemen BV is eigenaar van de website en webshop met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl.
Vechtdal Bouwsystemen BV is gevestigd in Hardenberg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
registratienummer 6101-3862. Vechtdal Bouwsystemen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door of namens dit bedrijf dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Privacyverklaring
Bij het verwerken van gegevens zijn betrokkenen verplicht om zich te houden aan de eisen die de actueel geldende AVG
(Alg. Verordening Gegevensbescherming) en/of geldende WBP (Wet bescherming Persoonsgegevens) stelt.
Dat betekent dat betrokkenen:
• duidelijk vermelden met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
• dat dit dient plaats te vinden in overeenstemming met deze privacyverklaring;
• verzameling van persoonsgegevens te beperken tot uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme
doeleinden;
• eerst om uitdrukkelijke toestemming van of vanuit de koper en/of consument te vragen voorafgaand aan het
verwerken van persoonsgegevens in situaties waarin deze toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen te nemen om verzamelde persoonsgegevens te beschermen en dat ook te eisen van
andere partijen die deze persoonsgegevens verwerken;
• recht van de koper en/of consument respecteren en verzamelde persoonsgegevens op diens aanvraag ter inzage
voor te leggen, te corrigeren of te verwijderen.
Vechtdal Bouwsystemen B.V. is eindverantwoordelijk voor verwerking van ontvangen persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring treft u een uitleg over het verzamelen van persoonsgegevens indien deze doelmatig moeten worden
opgeslagen, bewaart en worden gebruikt en met welk doel. U wordt aangeraden om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website, webshop of webwinkel met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl en voorts door het
plaatsen van een bestelling, het doen van een aanvraag, het plaatsen van een opdracht of het invullen van de contactformulier
laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Persoonsgegevens worden uitsluitend bewaart en gebruikt wanneer deze rechtstreeks door koper zijn opgegeven, deze
betrekking hebben op diens aankoop, bestelling, aanvraag en/of nodig zijn voor een gevraagde levering of dienst, of waarvan bij
opgave duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt om te verwerken en te gebruiken.
De volgende gegevens in deze privacyverklaring worden verzameld voor daartoe vermelde doelen:
– NAW-gegevens
– Telefoonnummer
– Factuuradres
– E-mailadres
– Betalingsgegevens
– Geslacht
– Uw gebruikersnaam
– Geboortedatum
– IP-adres

Registreren
Op de webshop en website met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl wordt u voor bepaalde onderdelen gevraagd om
zich te registeren. Waaronder voor het plaatsen of controleren van bestellingen, aanvragen en/of opdrachten.
Wanneer u zich als geregistreerd op deze website heeft aangemeld en geregistreerd worden uw gegevens via de door u
gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens bewaart en opgeslagen. Dit voorkomt dat u niet telkens opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen op de website.
Bovendien is de administratie en/of zijn betrokkenen dan beter in staat om contact met u op te nemen voor de levering van uw
bestelling of aanvraag of in het kader van uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst, de facturering en betaling daarvan.
Desgevraagd is het dan ook mogelijk om van producten, materialen en/of diensten, die u reeds eerder via deze website en
webshop heeft besteld of aangevraagd, een overzicht te verstrekken.
De aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dat dit noodzakelijk is voor de
levering van uw bestelling of aanvraag, en/of noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of aanvraag,
of indien dit een wettelijke verplichting betreft. Bij een vermoeden van fraude of misbruik van de website en webshop met
domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl kunnen persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigd worden.

Behandeling
Wanneer u een bestelling, aanvraag en/of opdracht plaatst worden uw persoonsgegevens verwerkt, opgeslagen en gebruikt
voor de levering, uitvoering en afhandeling van uw bestelling, aanvraag en/of opdracht.
Indien dat nodig is voor een goede levering, uitvoering, behandeling en/of afhandeling kunnen uw persoonsgegevens ook aan
derden worden verstrekt. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Informatie en reclame
De eigenaar van de website met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl kan u, naast de informatie op deze website,
op de hoogte brengen van(nieuwe) producten, materialen en diensten, zulks per:
– Post
– E-mail
– Social Media
– Telefoon
Geïnteresseerden kunnen ook aan de hand van een nieuwsbrief worden geïnformeerd over aanbiedingen en actuele
materialen, bouwmaterialen, producten en/of dienstverlening.
Mocht er sprake zijn van een nieuwsbrief of reclamebericht dan bevat deze een weblink waarmee u zich kunt afmelden.
Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst. Wanneer u een contactformulier op de website invult, of ons een
e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw
e-mailbericht nodig is om tot een volledige beantwoording en afhandeling daarvan te komen. 

Verstrekking
Opgegeven persoonsgegevens kunnen doorgestuurd worden naar partners.
Partners zijn betrokken bij de levering van uw bestelling, aanvraag en/of voor en bij de uitvoering van uw opdracht of
overeenkomst. Op de website met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl zijn buttons voor Social Media opgenomen.
Hiermee verzamelen beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
– Google Analytics
Google Analytics kan worden gebruikt om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.
In dat geval is er sprake van een verwerkersovereenkomst met Google met daarin afspraken over de behandeling van data.
Google is niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Tenslotte worden IP-adressen, waar mogelijk, geanonimiseerd. 

Beveiliging
Beveiligingsmaatregelen zijn aan de orde om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, voor zover
mogelijk, te beperken. In het bijzonder kunnen volgende maatregelen worden benoemd:
o Toegang tot persoonsgegevens beperken door het afschermen van deze gegevens met gebruikersnaam en wachtwoord;
o Gebruik van beveiligde verbindingen (zoals Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en de
website met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Niet van toepassing Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de webshop en website
met domein: www.vechtdalschroeffunderingen.nl zijn verbonden.
Er zijn geen garanties af te geven dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.
U wordt aangeraden om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen
– Wijzigingen in deze privacyverklaring
Er kunnen wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring
geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen tijdig op de hoogte bent.
– Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy-beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens
kunt u te allen tijde contact met opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of
per e-mail contact met ons op.

Vechtdal Schroeffunderingen (Vechtdal Bouwsystemen BV)
Klinkerweg 23, 7772 SJ Hardenberg

Telefoon:          (06) 14 16 38 98
E-mail:               info@Vechtdalschroeffunderingen.nl
KvK:                   61013862
BTW-nr:             NL854165496B01